Deviant Login Shop  Join deviantART for FREE Take the Tour
×Details

Submitted on
January 15
Image Size
103 KB
Resolution
500×100
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
256
Favourites
34 (who?)
Comments
14
×
test360kpop by SickyJinny test360kpop by SickyJinny
mình được làm trial designer bên 360kpop rồi :3 cố gắng trial cho tốt nào :3
còn 3 cái bansub + cover nữa, cơ mà xấu wá, ko up lên đây =))
Add a Comment:
 
:iconmiuakasuri:
cậu làm mịn bằng action à?
Reply
:iconsakurakurochi:
. Font 360kpop là gì v ạ???
Reply
:iconsickyjinny:
SickyJinny Jan 19, 2014  Student Digital Artist
mình cũg ko nhớ rõ, bạn có jì vào đây tìm www.dafont.com/search.php?q=pf, kéo fía dưới font pixel ý
Reply
:iconsunnieciu:
SunnieCiu Jan 15, 2014  Student Interface Designer
đẹp đẹp vại La la la la La la la la
thích cái #4
Reply
:iconsickyjinny:
SickyJinny Jan 19, 2014  Student Digital Artist
tks m` <3
Reply
:iconjenkwon:
JenKwon Jan 15, 2014  Student Digital Artist
Đẹp vl =))
Reply
:iconsickyjinny:
SickyJinny Jan 19, 2014  Student Digital Artist
tks m` =))
Reply
:iconyoonseosic:
Ta thik cai #3
Reply
:iconsickyjinny:
SickyJinny Jan 19, 2014  Student Digital Artist
tks m` :D
Reply
:iconkryoung:
kryoung Jan 15, 2014  Student Interface Designer
Pass r nhé (:

Reply
Add a Comment: