Shop Mobile More Submit  Join Login
test360kpop by SickyJinny test360kpop by SickyJinny
mình được làm trial designer bên 360kpop rồi :3 cố gắng trial cho tốt nào :3
còn 3 cái bansub + cover nữa, cơ mà xấu wá, ko up lên đây =))
Add a Comment:
 
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner May 2, 2014  Student Interface Designer
coi lại vẫn đẹp m ạ La la la la 
Reply
:iconmiuakasuri:
miuakasuri Featured By Owner Mar 25, 2014
cậu làm mịn bằng action à?
Reply
:iconsakurakurochi:
sakurakurochi Featured By Owner Jan 16, 2014
. Font 360kpop là gì v ạ???
Reply
:iconsickyjinny:
SickyJinny Featured By Owner Jan 19, 2014
mình cũg ko nhớ rõ, bạn có jì vào đây tìm www.dafont.com/search.php?q=pf, kéo fía dưới font pixel ý
Reply
:iconsunnieciu:
SunnieCiu Featured By Owner Jan 15, 2014  Student Interface Designer
đẹp đẹp vại La la la la La la la la
thích cái #4
Reply
:iconsickyjinny:
SickyJinny Featured By Owner Jan 19, 2014
tks m` <3
Reply
:iconjenkwon:
JenKwon Featured By Owner Jan 15, 2014  Student Digital Artist
Đẹp vl =))
Reply
:iconsickyjinny:
SickyJinny Featured By Owner Jan 19, 2014
tks m` =))
Reply
:iconyoonseosic:
YoonSeoSic Featured By Owner Jan 15, 2014
Ta thik cai #3
Reply
:iconsickyjinny:
SickyJinny Featured By Owner Jan 19, 2014
tks m` :D
Reply
:iconkryoung:
kryoung Featured By Owner Jan 15, 2014  Student Interface Designer
Pass r nhé (:

Reply
:iconnhimxu3c:
nhimxu3c Featured By Owner Jan 15, 2014  Student Interface Designer
#3 <3
Reply
:iconsickyjinny:
SickyJinny Featured By Owner Jan 19, 2014
<3~
Reply
:iconkenniecutie:
KennieCutie Featured By Owner Jan 15, 2014  Student Interface Designer
#4 đẹp mợ :3
Reply
:iconsickyjinny:
SickyJinny Featured By Owner Jan 19, 2014
tks mợ :3
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
January 15, 2014
Image Size
103 KB
Resolution
500×100
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
398
Favourites
36 (who?)
Comments
15
×