Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
August 8, 2013
Image Size
219 KB
Resolution
458×210
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
2,891
Favourites
102 (who?)
Comments
65
Downloads
11
×
rule by SickyJinny rule by SickyJinny
Add a Comment:
 
:icongeniedesigner:
GenieDesigner Featured By Owner Feb 27, 2014  Student Interface Designer
Đẹp quá c owiii 
Kb đến bh em ms làm đẹp = c :'(
Reply
:iconbpigvness:
BPigVness Featured By Owner Nov 16, 2013  Student Artist
Cái viền làm = cách nào thế m ???
Reply
:iconsickyjinny:
SickyJinny Featured By Owner Nov 16, 2013  Student Digital Artist
trong PTS CS6 nó có sẵn ý (khi vẽ shape)
Reply
:iconbpigvness:
BPigVness Featured By Owner Nov 16, 2013  Student Artist
>< ... T xi cs4  
Reply
:iconsickyjinny:
SickyJinny Featured By Owner Nov 16, 2013  Student Digital Artist
zậy chịu, t ko pík làm viền thưa >< có sẵn trog CS6
Reply
:iconbpigvness:
BPigVness Featured By Owner Nov 16, 2013  Student Artist
Mà cs6 có hơn cs 4 ko ?!?
Reply
:iconsickyjinny:
SickyJinny Featured By Owner Nov 17, 2013  Student Digital Artist
t cũg ko pík nữa ==" đó h` t xài Cs5 & Cs6. Mà CS6 nó có mấy cái tính năg mới, hay hơn mấy CS khác cơ mà hình như nó ko cần thiết cho style design của tụi mình ý @@ 
Reply
:iconbpigvness:
BPigVness Featured By Owner Nov 17, 2013  Student Artist
Thế thui chắc tớ cứ xài cs4 ^^ Dù gì cũng wen vs giao diện của nó òi ^^
Reply
:iconsickyjinny:
SickyJinny Featured By Owner Nov 18, 2013  Student Digital Artist
ukm, thế thôi vậy ><
Reply
:iconitsfoxiebitchh:
itsFoxiebitchh Featured By Owner Oct 29, 2013  Student Interface Designer
mày có thể nhường tao vài cái resources và tao sẽ đưa psd của tao cho mày :-< đống list luônnnnnnn
Reply
Add a Comment: