Deviant Login Shop  Join deviantART for FREE Take the Tour
×Details

Submitted on
October 6, 2013
Image Size
481 KB
Resolution
851×315
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
1,299
Favourites
52 (who?)
Comments
14
Downloads
14
×
for Pull by SickyJinny for Pull by SickyJinny
:iconpullhwang:'s
Sr Pull vì nó xấu wá nha ><

:bulletblack: Render: :iconsarielk:
Add a Comment:
 
:iconminniexexo:
MinniexEXO Featured By Owner Nov 1, 2013
đẹp quá s' ạ >.< .-.
Reply
:iconsickyjinny:
SickyJinny Featured By Owner Nov 1, 2013  Student Digital Artist
tks em >w<
Reply
:iconminniexexo:
MinniexEXO Featured By Owner Nov 1, 2013
kcz ạ ^w^
Reply
:iconsusimsi:
SuSimSi Featured By Owner Oct 7, 2013  Student General Artist
đẹp qá m ơi >_<
Reply
:iconsickyjinny:
SickyJinny Featured By Owner Oct 7, 2013  Student Digital Artist
tks m` <3
Reply
:iconfishbubi:
FishBubi Featured By Owner Oct 6, 2013
cho t vs :"< bữa hứa roài mà TToTT 

hêhê đùa thoy , đẹp rê á , text out :x
Reply
:iconsickyjinny:
SickyJinny Featured By Owner Oct 7, 2013  Student Digital Artist
dạo này t ngu text ghê lun á T^T Tks nàng nha <3
Reply
:iconfishbubi:
FishBubi Featured By Owner Oct 7, 2013
<3
Reply
:iconpullhwang:
pullhwang Featured By Owner Oct 6, 2013
- Wow :o Xinh quá cảm ơn Jin nhiều nhe La la la la :happybounce: 
Reply
:iconsickyjinny:
SickyJinny Featured By Owner Oct 7, 2013  Student Digital Artist
Tks Pull :D Kcj đâu :D
Reply
Add a Comment: