Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
April 24
Image Size
513 KB
Resolution
650×500
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
1,935
Favourites
127 (who?)
Comments
57
×
140424. For Rye by SickyJinny 140424. For Rye by SickyJinny
Only for :iconryeddh20:
Con tó cưng, vào nhận hàng đi m` :)) Quà sn trễ nhóe :">
ai lớp diu pặc pặc :*


Do t ko share PSD này cho m` đc, nên trong kho art t ý, m` thích PSD nào thì để t gửi qua nha :*


-------------


:bulletblack: Render: bttmy
Thanks for comt & +fav Love 
Add a Comment:
 
:iconngoctitg2k:
Ngoctitg2k Featured By Owner Jul 26, 2014  Student Interface Designer
+fav +fav +fav +fav +fav +fav +deviantART deviantART deviantART deviantART  babe ơi cạn máu để mất rồi, đẹp ứ chịu đk~
Reply
:iconsickyjinny:
SickyJinny Featured By Owner Jul 27, 2014  Student Digital Artist
keke, tks bạn nhìu :3
Reply
:iconngoctitg2k:
Ngoctitg2k Featured By Owner Jul 28, 2014  Student Interface Designer
uh uh ^^
Reply
:iconngoctitg2k:
Ngoctitg2k Featured By Owner Jul 25, 2014  Student Interface Designer
đẹp quạ
Reply
:iconleesunnie:
LeeSunnie Featured By Owner May 21, 2014
art của ss xấu
chết liền 
Reply
:iconsickyjinny:
SickyJinny Featured By Owner Jun 14, 2014  Student Digital Artist
hehe, tks em nhìu :3
Reply
:iconleesunnie:
LeeSunnie Featured By Owner Jun 14, 2014
kcj đâu ss :3 :3
Reply
:icongemmakpop:
Gemmakpop Featured By Owner May 17, 2014
May I ask one question? What is this kind of edit style called? 
Reply
:iconll-rasha-ll:
ll-rasha-ll Featured By Owner May 17, 2014
lovely
Reply
:iconjemmy2000:
jemmy2000 Featured By Owner May 10, 2014  Student Interface Designer
s' làm cái gì cũng đẹp hết á >^<
Reply
Add a Comment: