Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
December 2, 2013
Image Size
472 KB
Resolution
500×452
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
4,437 (1 today)
Favourites
224 (who?)
Comments
154
×
131202. by SickyJinny 131202. by SickyJinny
Sau hơn 1 tuần idea nó đi du lịch thì h` nó đã trở về với mình, cơ mà mới fân nửa về à, thế nên 3 cái sign này mình làm mỗi cái hơn 1 tiếng, chưa kể thêm t.g ngồi blend đi blend lại nhiều lần từ hôm wa đến bữa nay *khóc ròng* Idea ah~~~, tao cần mày, trở về với tao đê *lăn lộn* T.T


Mix png mãi cũng chán, bông bông bông bông cũng nhàm nên mình way sang thử mix tt. 
Cơ mà mix tt thì nó vẫn có bông :v Mình thích bông, mình cuồng bông :v chắc có lẽ vì mình là người BÔNG :v rồi mốt thành bông hậu luôn *chớp chớp nháy nháy* =))


Mình ưng sign Tae nhất nạ <3 sau đó là Jess rồi mới đến Tiff =)):bulletblack: Credit:
:iconcarllton: :iconindiamoon: :iconshad-designs:
Thanks to all.


Res mình đều lấy từ PSD của những ng` trên wa rồi ghép lại theo ý mình, còn coloring là tự mình mày mò .

à, còn gift mình hứa tặng cho con/em/s'/cháu bla bla bla thì.... mình hứa sẽ tặg, nhưg hơi lâu ><

Add a Comment:
 
:iconangelsicat224:
Angelsicat224 Featured By Owner Jul 7, 2014  Student Interface Designer
Xin png Tae
Reply
:iconjodily:
JODILY Featured By Owner Jul 2, 2014
font Tiffany là j vậy bn
Reply
:iconm-wagdy95:
m-wagdy95 Featured By Owner Jun 20, 2014
amazing
Reply
:iconbapcaidunsoi:
bapcaidunsoi Featured By Owner May 15, 2014
Drop của font pick 2 kỳ kỳ ý
Reply
:iconlamvy2:
lamvy2 Featured By Owner Mar 27, 2014  Student Digital Artist
người thì tất nhiên đẹp hơn hoa, đặc biệt là với mợ đậu.
Reply
:iconmyan2115:
Myan2115 Featured By Owner Jan 27, 2014
pic 3 đẹp
Reply
:iconsickyjinny:
SickyJinny Featured By Owner Jan 29, 2014  Student Digital Artist
thanks bạn :D
Reply
:iconeatmypantsu:
eatmypantsu Featured By Owner Jan 19, 2014
i love it <3
Reply
:iconyuiinao:
YuiiNao Featured By Owner Jan 17, 2014
perfect! xD
Reply
:iconsickyjinny:
SickyJinny Featured By Owner Jan 19, 2014  Student Digital Artist
thanks :love:
Reply
Add a Comment: