Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
November 6, 2013
Image Size
527 KB
Resolution
500×546
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
3,663 (2 today)
Favourites
140 (who?)
Comments
61
×
131107. Happy birthday to FishBubi by SickyJinny 131107. Happy birthday to FishBubi by SickyJinny
Only :iconfishbubi:

Happy birthday to Fish

Chúc mừng sinh nhật Cá hâm dở :love: Nói jì chứ ta là ta wý nàng lắm ý (dù ít nc) :">
Gift là 3 sign này, nó xí xí tẹo (hết idea aaaa~~~) T.T Nhưng mong nàng thích nó :huggle:

Sinh nhật vui vẻ nha nàng :happybounce:
PSD ta sẽ gửi sau nha :love:P.s: văn vẻ cụt ngũn =))

Add a Comment:
 
:iconngoctitg2k:
Ngoctitg2k Featured By Owner Jul 26, 2014  Student Interface Designer
+fav +fav +fav +fav +fav :happybounce: :happybounce: :happybounce:  đẹp quá
Reply
:iconsickyjinny:
SickyJinny Featured By Owner Jul 27, 2014  Student Digital Artist
GUMI Candy Candy GIF GUMI Candy Candy GIF 
Reply
:iconngoctitg2k:
Ngoctitg2k Featured By Owner Jul 28, 2014  Student Interface Designer
:D (Big Grin) :D (Big Grin) Love Love Love 
Reply
:iconelikwon:
EliKwon Featured By Owner May 11, 2014
Fav for you! Thật là một sáng tạo đẹp và tớ thích nó :)
Reply
:iconyulliadesigner:
YulliaDesigner Featured By Owner Jan 18, 2014  Professional Interface Designer
Pấn
Reply
:iconsickyjinny:
SickyJinny Featured By Owner Jan 19, 2014  Student Digital Artist
>w<
Reply
:iconyulliadesigner:
YulliaDesigner Featured By Owner Jan 19, 2014  Professional Interface Designer
:))
Reply
:iconleebo-ddh-zing:
leebo-ddh-zing Featured By Owner Nov 30, 2013
Jin des đẹp quá........=)...mê rồi
Reply
:iconsickyjinny:
SickyJinny Featured By Owner Dec 1, 2013  Student Digital Artist
Tks bạn nhìu :D
Reply
:iconleebo-ddh-zing:
leebo-ddh-zing Featured By Owner Dec 1, 2013
cho měnh lwen dc k?
Reply
Add a Comment: