Shop Mobile More Submit  Join Login
131026. Pack PSD#1 - ....????? by SickyJinny 131026. Pack PSD#1 - ....????? by SickyJinny:bulletred: :+fav: or comment if you download :love:
:bulletred: You can use all my resources in PSD :nod:
:bulletred: Please, credit me if you use :p

:bulletred: :+fav: hoặc comment cho mình nếu bạn download nó :love:
:bulletred: Bạn có thể sử dụng tất cả res có trong PSD của mình :nod:
:bulletred: Ghi cre mình nếu bạn có sử dụng PSD của mình :p

Đừng làm QUÁ GIỐNG art của mình
:bulletblack: Render:

:bulletblack: Resources:
• haewawa
• JaeJade
...
Thanks to all :love:Add a Comment:
 
:iconacsdfghjkl:
ACsdfghjkl Featured By Owner Sep 4, 2015
thank you! <33
Reply
:iconahrilpngs:
ahrilpngs Featured By Owner Jul 29, 2015
xin
Reply
:iconadjenifer:
AdJenifer Featured By Owner Jun 24, 2015  Student
xin
Reply
:iconsanshop:
Sanshop Featured By Owner Jun 19, 2015
xin
Reply
:iconleoleosg:
leoleosg Featured By Owner May 14, 2015  Student Interface Designer
Thank you :love:
Reply
:iconkits101:
kits101 Featured By Owner May 12, 2015
pretty。。。=3=
Reply
:icon2668322988:
2668322988 Featured By Owner May 6, 2015
thanks
Reply
:iconsalinanamin:
SalinaNamin Featured By Owner Apr 29, 2015
xin
Reply
:iconleoleosg:
leoleosg Featured By Owner Apr 5, 2015  Student Interface Designer
Tks you 
Reply
:iconmin1510:
Min1510 Featured By Owner Mar 1, 2015  Student Interface Designer
Downloaded . thks Giggle 
Reply
:iconfinichaneatskimchi:
finichaneatskimchi Featured By Owner Feb 6, 2015  Hobbyist Digital Artist
downloaded :3 thank you. 
Reply
:iconmina-ccizery:
Mina-ccizery Featured By Owner Jan 29, 2015
download. c'ơn bạn :v 
Reply
:iconjerurus:
JErurus Featured By Owner Dec 3, 2014  Student Interface Designer
xin
Reply
:iconrian2705:
rian2705 Featured By Owner Dec 2, 2014
xin
Reply
:iconcarlislehan:
CarlisleHan Featured By Owner Nov 9, 2014
download it, thanks :)
Reply
:iconyunryan:
YunRyan Featured By Owner Nov 1, 2014  Student Interface Designer
xin
Reply
:iconkyarasagami186:
KyaraSagami186 Featured By Owner Oct 28, 2014  Student Traditional Artist
-tks
Reply
:iconhwangyeonna:
hwangyeonna Featured By Owner Oct 26, 2014  Student Interface Designer
thanks
Reply
:iconxollyhwang:
xollyhwang Featured By Owner Sep 24, 2014
tks for share
Reply
:iconkhanhnguyen17:
khanhnguyen17 Featured By Owner Sep 21, 2014  Student Traditional Artist
- Xin .
Reply
:iconilovepanda15:
iLovePanda15 Featured By Owner Aug 20, 2014  Hobbyist
Thanks for share!!
Reply
:iconzumy1k999:
Zumy1k999 Featured By Owner Aug 11, 2014
- thanks for share
Reply
:iconcemxua:
cemxua Featured By Owner Aug 9, 2014   Interface Designer
thanks
Reply
:iconboo5320:
Boo5320 Featured By Owner Jul 31, 2014
xin ạ
Reply
:iconfcol-sokiu:
Fcol-SoKiu Featured By Owner Jul 25, 2014  Student Interface Designer
xin <3
Reply
:iconalicetidee:
AliceTidee Featured By Owner Jul 25, 2014
xin nhé :3
Reply
:iconchie-chiri:
Chie-Chiri Featured By Owner Jul 19, 2014
Xin ạ
Reply
:iconcuaababej:
CuaaBabej Featured By Owner Jul 18, 2014  Student Interface Designer
xin (:
Reply
:iconhuyetniufire:
huyetniufire Featured By Owner Jul 11, 2014  Student Interface Designer
mình xin nhé
Reply
:iconmiunluff13:
MiunLuff13 Featured By Owner Jun 26, 2014  Student
xin ạ 
Reply
:iconninisweet1103:
Ninisweet1103 Featured By Owner Jun 26, 2014  Student Photographer
xin ạ
Reply
:iconpynangel:
PyNAngel Featured By Owner Jun 23, 2014  Student Interface Designer
Down nhé :happybounce: 
Reply
:iconthaomyeon1912:
thaomyeon1912 Featured By Owner Jun 22, 2014  Student Interface Designer
xin ạ
Reply
:iconqiaorii:
QiaoRii Featured By Owner Jun 17, 2014
xin nha 
Reply
:iconcomcao:
Comcao Featured By Owner Jun 15, 2014
em xin nhé s' :>
Reply
:iconpipchannie:
pipchannie Featured By Owner Jun 3, 2014  Student
xin ~~
Reply
:iconhacn912:
HaCn912 Featured By Owner May 28, 2014  Student Interface Designer
xin 
Reply
:iconchoijuti:
choijuti Featured By Owner May 24, 2014  Hobbyist Digital Artist
thks =)Tớ sẽ credit
Reply
:iconkenqueenstics:
kenqueenstics Featured By Owner May 20, 2014  Hobbyist Interface Designer
em xin ạ
Reply
:iconkotorinami:
KotoriNami Featured By Owner May 16, 2014  Student Artist
Tks vì đã share = )) Tớ sẽ credit
Reply
:iconvii-xu:
Vii-Xu Featured By Owner May 5, 2014  Student Traditional Artist
xin res nhé;D cảm ơn bạn niều
Reply
:iconyoshiakayuki:
YoshiakaYuki Featured By Owner Apr 22, 2014
Tớ dùng res trong PSD để làm nha :) Ths vì đã Share :)
Reply
:icongypgolf:
gypgolf Featured By Owner Apr 15, 2014
thx><
Reply
:iconmalak-algala:
malak-algala Featured By Owner Apr 14, 2014
Thank
Reply
:iconnhoxwen:
NhoxWen Featured By Owner Apr 9, 2014
cho tớ xin nhé cậu :D
Reply
:iconakikooo:
Akikooo Featured By Owner Apr 8, 2014  Student Interface Designer
xin <3
Reply
:iconjimikwon2518:
jimikwon2518 Featured By Owner Apr 8, 2014  Student
bn ơi, cái mây ở wall sica ý, bạn tìm kiểu gì vậy?
Reply
:iconsickyjinny:
SickyJinny Featured By Owner Apr 18, 2014
à mình đi lung tung tìm đc thôi
có jì đc thì bạn vào +fav mình tìm thử nhe, tại h` mình ko tiện tìm link cụ thể ^^;
Reply
:iconjimikwon2518:
jimikwon2518 Featured By Owner Apr 20, 2014  Student
hỳ, mình tìm đk rồi ^^ xl vì làm phiền bạn nhé
Reply
:iconakikooo:
Akikooo Featured By Owner Apr 5, 2014  Student Interface Designer
xin
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
October 26, 2013
Image Size
6.6 MB
Resolution
2014×2654
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
10,458 (3 today)
Favourites
469 (who?)
Comments
441
Downloads
633
×