Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
September 5, 2013
Image Size
751 KB
Resolution
500×800
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
1,124
Favourites
49 (who?)
Comments
36
Downloads
13
×
130905. Gift for KayLee by SickyJinny 130905. Gift for KayLee by SickyJinny
Only for :iconkayleetihun:

:happybounce: Happy Birthday to KayLee :party:


Sinh nhật vui vẻ nha con vợ điên của tao :love:
Quà cho mày đây con vợ bựa :la: Biết mày cuồng Móm Quốc Dân nên lôi ảnh ra des cho mày, hi vọng là mày thích (đếu thích woánh fát chết luôn) :nuu:
Đừng giận tao nghen, hiện tại là bí style rồi, chỉ còn mỗi style china ghép wa ghép lại ko có jì đặc sắc của tao này. Thế nên nó khá xấu *cầm sịp che mặt*
Chủ đề rất đơn giản: Móm Quốc Dân dạo phố =))
Nếu cần PSD thì nói tao, tao send cho ;))

:bulletblack: Render: Pack 10 PNGs Sehun - "GROWL" Photobook
:bulletblack: Resource: PNG#1. Flowers
Add a Comment:
 
:iconfishbubi:
FishBubi Featured By Owner Sep 9, 2013
nàng cho ta cái cây vs cái đồng hồ đc k nàng :3 
Reply
:iconsickyjinny:
SickyJinny Featured By Owner Sep 11, 2013  Student Digital Artist
nàng đợi nha, tí nữa ta đưa. Sr vì rep trễ, hôm wa ta ko onl đc ><
Reply
:iconfishbubi:
FishBubi Featured By Owner Sep 11, 2013
ừ k sao đâu nàng ^^ 
Reply
:iconyumiddh2001:
Yumiddh2001 Featured By Owner Sep 5, 2013
Công nhận là con thấy má cuồng sì tai này luôn rồi :D

Reply
:iconsickyjinny:
SickyJinny Featured By Owner Sep 5, 2013  Student Digital Artist
wá cuồng luôn ý con :meow: má định tính chuyển sang style DA như ng` nc' ngoài, mỗi tội khó wá TT_TT
Reply
:iconyumiddh2001:
Yumiddh2001 Featured By Owner Sep 5, 2013
dự án tiếp theo má tặng con một cái đi :D
con xin liền và luôn
Reply
:iconsickyjinny:
SickyJinny Featured By Owner Sep 5, 2013  Student Digital Artist
từ từ nhen con, trog 2 ngày cúi tuần má làm cho :D
Reply
:iconyumiddh2001:
Yumiddh2001 Featured By Owner Sep 6, 2013
Ok m :D
Reply
:iconsickyjinny:
SickyJinny Featured By Owner Sep 6, 2013  Student Digital Artist
con mn lm ci j? Cover, wall hay l j khc???
Reply
:iconyumiddh2001:
Yumiddh2001 Featured By Owner Sep 6, 2013
Wall đi ạ :D
Reply
Add a Comment: